Skip to main content

News in:  BM | TH | CN

Published: 31 October 2021

SKY International Transport บริการขนส่ง และขนถ่าย สินค้าข้ามแดน Cambodia Laos Myanmar Vietnam

SKY International Transport บริการขนส่ง และขนถ่าย สินค้าข้ามแดน Cambodia Laos Myanmar Vietnam

เริ่มต้นจากประสบการณ์ที่มีอยู่ ต่อยอด เติบโต ขยับขยายก้าวสู่ความยั่งยืน เพียงแค่ชั่วระยะเวลาห้าปี บริษัท SKY International Transport ได้สร้างรากฐานที่มั่นคง ให้กับธุรกิจการขนถ่ายและขนส่งสินค้าข้ามแดนในกลุ่มประเทศ CLMV กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังคงเดินหน้าต่อเนื่องอย่างมีเป้าหมาย

แน่นอนว่าความสำเร็จของ Sky International Transport ที่เกิดขึ้นในวันนี้ ไม่ได้มาเพราะโชคช่วย หากแต่ผ่านแนวความคิด การดำเนินการทางธุรกิจที่ชัดเจนของเจ้าของอย่างคุณก้องเกียรติ พาหมะ และ คุณเรืองรัตน์ ภูชยันตร์ ที่มองเห็นช่องทาง โอกาสในการดำเนินกิจการขนส่งสินค้าข้ามแดนในกลุ่มประเทศ CLMV ที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนเกิดสถานการณ์โควิด

ทั้งคุณก้องเกียรติ และ คุณเรืองรัตน์ ต่างมีประสบการณ์มาจากสายธุรกิจนำเข้า ส่งออก โดยทำงานอยู่ในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าส่งออกมาก่อน เมื่อมีช่องทางที่สามารถจะเริ่มธุรกิจของตนเองได้จึงตัดสินใจเริ่มต้นกิจการเปิดเป็นของตนเอง โดยได้เปิดบริษัท SKY International Transport มุ่งเน้นไปที่การดำเนินกิจการให้บริการในการนำส่งสินค้าเข้า ออก ข้ามเแดนในกลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งลูกค้าของ SKY ในปัจจุบันมีทั้งบริษัทในประเทศไทย บริษัทจากต่างชาติที่มีกิจการอยู่ในประเทศอย่างกัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม

ก่อนจะเปิดบริษัททั้งคู่เล่าว่าต้องทำการบ้านหลายอย่าง มองดูรายละเอียดต่างๆ อย่างถ้วนถี่ แม้กระทั่งทุกวันนี้ก็ยังคงต้องเปิดรับข้อมูลต่างๆ อยู่ตลอดเวลา “เปิดบริษัทแล้วผมกับคุณเรืองรัตน์ก็ยังหาเวลาตระเวนขับรถพากันดูทุกด่านชายแดนที่เป็นประตูเชื่อมโยงไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านอยู่เสมอ เราไปดูบรรยากาศ หาข้อมูล ไปคุยกับบรรดาผู้ประกอบการรถขนส่งท้องถิ่น” คุณก้องเกียรติกล่าว

การเก็บเกี่ยวศึกษาข้อมูลนั้นเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เฉกเช่นเรือไม่อาจวิ่งโดยขาดกัปตัน แผนที่ ข้อมูลน่านน้ำที่จะมุ่งสู่ รวมทั้งทีมลูกเรือที่ดี มิเช่นนั้นแล้วเรือจะแล่นไปอย่างไร้ทิศทางและอาจจะอับปางลงอย่างรวดเร็ว กัปตันที่ดีจึงต้องรู้จักน่านน้ำ ท่าเรือ ที่จะแล่นเรือเข้าไป รวมทั้งการบริหารจัดการทีมงานให้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มประเทศในอาเซียนไม่ได้โดดเดี่ยวแยกขาดจากกัน สินค้า วัตถุดิบ เชื่อมโยงไปมาระหว่างกัน
เกือบสิบปีก่อน เมื่อแนวความคิดเรื่อง AEC ถูกจุดประเด็นขึ้น สื่อกระแสหลักนำเสนอเรื่องราวคึกคักอยู่ช่วงหนึ่ง มีผู้คนจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันจะประสบความสำเร็จในเร็ววัน แต่ในความเป็นจริงแล้วความเชื่อมโยงทางด้านการค้าระหว่างกันของประเทศในอาเซียนหลังจากที่ลงนามร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกแล้วต้องใช้เวลาในการพัฒนายาวนานกว่าที่จะเกิดผลเป็นเรื่องเป็นราว

ช่องทางการค้าใน AEC พัฒนาร่วมกันระหว่างภาครัฐของประเทศสมาชิกในกลุ่มอย่างค่อยเป็นค่อยไป ขณะที่ภาคเอกชนเองต่างมุ่งค้นหาช่องทางในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งทำให้ตลาดเดิมของแต่ละประเทศที่มีขนาดเล็ก เกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก กลายเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อเพิ่มมากขึ้น

ใน AEC ยังมีตลาดที่เชื่อมโยงแตกออกไปอีก เช่น กลุ่มประเทศ CLMV ที่ติดอยู่กับไทย ซึ่งกลุ่มประเทศ CLMV ได้รับความสนใจจากกลุ่มประเทศในยุโรป รวมทั้ง จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้ลงทุนเดิมในกลุ่มประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้อยู่แล้ว

แน่นอนว่าหากเราจะมองลงไปในรายละเอียด ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ความเชื่อมโยงในกลุ่มประเทศอาเซียนทางด้านการค้ามีการปรับเปลี่ยนหลายด้าน โดยเฉพาะเมื่ออาเซียนถูกเชื่อมโยงเข้ากับจีน ทำให้เกิดกิจกรรมทางธุรกิจแตกแขนงเพิ่มขึ้นมากมาย โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอย่าง CLMV ที่ได้รับประโยชน์ในฐานะแหล่งผลิตใหม่ที่ยังมีค่าจ้างแรงงานต่ำ ตลาดมีกำลังซื้อจากกลุ่มประชากรรุ่นใหม่ ซึ่งมีการขนส่งเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างมาก

กลุ่มประเทศ CLMV จึงเป็นเป้าหมายสำคัญในการดำเนินธุรกิจของ Sky International Transport การเติบโตขึ้นของเศรษฐกิจในกุล่มประเทศนี้ ทำให้มีความจำเป็นในการขนส่งทั้งวัตถุดิบ สินค้า ทั้งเข้าและออก ทั้งในส่วนของการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และสนับสนุนในส่วนของผู้ผลิต

ในด้านการผลิตการลงทุน บรรดาผู้ผลิตเคลื่อนย้ายการลงทุนไปยังตลาดใหม่ เช่น เวียดนาม กัมพูชา ขณะเดียวกันเมื่อเศรษฐกิจในเวียดนาม กัมพูชา ลาว พม่า เติบโตมีกำลังซื้อเพิ่มมากขึ้น ความต้องการสินค้าจากไทยก็มีมากขึ้นด้วยเช่นกัน สินค้าไทยหลายรายการได้รับการยอมรับในเรื่องคุณภาพการผลิตจากประเทศเพื่อนบ้าน เป็นที่นิยม ทำให้เกิดการขนส่ง เกิดการนำเข้าสินค้าจากไทยหลายรายการเพิ่มขึ้น เกือบทั้งหมดขนส่งผ่านทางถนน

ทุนต่างแดนหลายเจ้าลดการลงทุนในไทยไปขยายตัวในประเทศเพื่อนบ้าน จากหลายปัจจัย ทั้งเรื่องค่าแรงงานที่ถูกกว่า การเมืองที่นิ่ง กำลังซื้อในตลาดที่เป็นคนรุ่นใหม่มีมากว่า หลายเจ้าย้ายโรงงาน บางเจ้ายังคงโรงงานเดิมไว้ เพื่อเชื่อมโยงการผลิตกับโรงงานที่เปิดใหม่ เป็นไปในลักษณะโรงงานหนึ่ง โรงงานสอง ซึ่งยังคงต้องพึ่งพากันบางอย่าง อาทิ การส่งป้อนวัตถุดิบ การนำกลับมาส่งออกที่ไทยซึ่งมีขีดความสามารถทางด้านท่าเรือและสนามบินที่ดีกว่า เหล่านี้ทำให้ต้องพึ่งพาเรื่องการขนส่ง โดยเฉพาะการขนส่งผ่านทางถนน ที่มีอัตราเติบโตเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ สถานการณ์เหล่านี้เอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของ SKY International Transport เป็นอย่างดี เมื่อ CLMV เติบโต กิจการของ Sky International Transport ย่อมจะได้รับประโยชน์ควบคู่ไปด้วย

งานบริการที่แตกต่าง คำนึงถึงคุณภาพสูงสุดที่ลูกค้าจะได้รับเป็นสำคัญ
คุณก้องเกียรติกล่าวว่าลูกค้าหลักของ Sky International Transport เป็นการว่าจ้าง Sky International Transport ดำเนินการขนส่งสินค้าใน แบบ Door to Door มีในสัดส่วนที่รับช่วงส่งต่อบ้างแต่ไม่มาก ซึ่งคุณก้องเกียรติกล่าวว่า ในพม่า ลาว กัมพูชา Sky International Transport ดำเนินการนำสินค้าส่งมอบสินค้าให้ถึงที่หมายปลายทางโดยตรงเลย ซึ่งทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นในการมอบหมายการนำส่งสินค้าให้กับ Sky International Transport ดำเนินการให้

รูปแบบของ Sky International Transport คือการดำเนินการสนับสนุนทางด้านการขนส่งสินค้าข้ามแดนให้กับลูกค้า ซึ่งอาจจะเป็นผู้ผลิตสินค้า ผู้จำหน่ายสินค้า เพื่อนำส่งสินค้าของลูกค้าสู่จุดหมายปลายทาง ในประเทศเวียดนาม ลาว พม่า กัมพูชา โดยเฉพาะทุกวันนี้ ถนนในประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้การขนส่งทางถนนข้ามแดนมีความสะดวก คล่องตัวเพิ่มมากขึ้น และได้รับความนิยมในการส่งสินค้ามากกว่าช่องทางอื่น ทั้งรวดเร็ว ควบคุมเวลาได้ มีต้นทุนการดำเนินการที่ถูกกว่า

Sky International Transport โดดเด่น เชี่ยวชาญเรื่องงานพิธีการด้านศุลกากรในกลุ่มประเทศ CLMV
ในการดำเนินการขนส่งสินค้านั้น Sky International Transport มิได้ดำเนินเพียงแค่การเคลื่อนย้ายสินค้าจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการให้คำปรึกษา ดำเนินการด้านเอกสาร พิธีการด้านศุลกากรในการนำเข้า และส่งออกสินค้าข้ามแดนด้วย

การนำส่งสินค้าข้ามแดน กระบวนการในการทำเอกสารนับเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยาก ต้องสั่งสมทั้งข้อมูล ประสบการณ์ในการประสานงานระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นระบบ รวมไปถึงตัวบุคคลของแต่ละประเทศด้วย ซึ่งแต่ละประเทศมีรูปแบบการดำเนินการที่แตกต่างกันไป ปัจจุบันมีผู้ประกอบการจากประเทศไทยอยากจะส่งสินค้าไปเปิดตลาดในกลุ่มประเทศ CLMV เพิ่มมากขึ้น แต่ยังขาดความรู้ ช่องทางในการเข้าสู่ตลาด คุณเรืองรัตน์ กล่าวว่า “ลูกค้าสามารถปรึกษากับ ทาง Sky International Transport ได้ หากอยากจะส่งสินค้าเพื่อเข้าไปทำตลาดในกลุ่มประเทศ CLMV ด้วยเพราะ Sky International Transport มีข้อมูล มีความเข้าใจในเรื่องนี้เป็นอย่างดี ที่จะสามารถให้คำปรึกษา แนะนำ และนำส่งสินค้าเข้าไปสู่ตลาดประเทศในกลุ่ม CLMV ได้”

ทีมงานของ Sky International Transport เป็นทีมงานคนรุ่นใหม่
คุณเรืองรัตน์ ภูชยันตร์ บอกกับเราว่า ความโชคดีอย่างหนึ่งของ Sky International Transport คือทีมงานเป็นคนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะเรียนรู้ กระตือลือล้นในการทำงาน ทุกคนสามารถทำงานได้หลากหลายเป็น Malti-Skill ในคนๆ หนึ่ง ทำให้งานของ Sky International Transport มีความยืดหยุ่น รับมือกับเหตุต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะงานขนส่งสินค้าข้ามแดนนั้น การบริหารจัดการรถในการขนส่งไม่ใช่เรื่องยาก แต่ที่ยุ่งยากคืองานเอกสาร และการประสานงานกับคน ทั้งคนของโรงงาน บริษัทของลูกค้า รวมทั้งเจ้าหน้าที่ศุลกากร

Sky International Transport ให้ความสำคัญกับระบบการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ซึ่งข้อมูลในการทำงานนับได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ในการใช้วิเคราะห์สิ่งต่างๆ ที่ดำเนินการ ความโดดเด่นของ Sky International Transport คือ การมีองค์ความรู้ที่ครบ รอบด้านเกี่ยวกับการนำส่งสินค้าข้ามแดน ซึ่งมีส่วนช่วยให้การวางแผน การลงมือทำงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับในเรื่องของยานพาหนะ การดำเนินการในแบบสร้างพันธมิตร ระหว่าง Sky International Transport กับผู้รับจ้างขนส่งที่มีความเชี่ยวชาญในเส้นทางแต่ละประเทศโดยตรง ซึ่งปัจจุบันเป็นการเกื้อหนุนกัน โดยที่ Sky International Transport ไม่ต้องสร้างฟลีททรถให้มีขนาดใหญ่ แต่พันธมิตรที่จะมาทำงานด้วยกันนั้น ต้องผ่านการตรวจสอบทั้งการทำงาน ยานพาหนะที่ใช้ คนขับ รวมทั้งรับกติกาในการทำงานของ Sky International Transport ได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง หากไม่สามารถทำตามข้อกำหนดที่วางไว้ได้ก็ไม่สามารถร่วมงานกันได้ เพราะสินค้าที่มอบหมายให้ขนส่งนั้นมีความสำคัญสูงสุด คุณเรืองรัตน์ กล่าวว่าระหว่างพันธมิตรที่ทำงานร่วมกันกับ Sky International Transport นั้น สื่อสารการทำงานกันชัดเจน ทำงานเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน เพราะเมื่อ Sky International Transport เติบโต พันธมิตรที่ทำงานด้วยกันก็โตตามด้วย

การนำส่งสินค้าแต่ละเที่ยว Sky International Transport ต้องติดตามดูสินค้าทุกเที่ยวอย่างใกล้ชิดตลอดการขนส่ง ตั้งแต่ต้นทางจนถึงมือลูกค้า โดยใช้ทั้งระบบ GPS และการติดตามด้วยคนในการโทรศัพท์เช็ค ระบบไลน์ (Line) เพราะสินค้าเมื่อข้ามแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านแล้ว GPS ของฝั่งไทยไม่สามารถตามเช็คได้ ด้วยเหตุนี้ในระบบตรวจสอบจึงต้องมีหลายช่องทาง เพื่อติดตามสินค้าที่จัดส่งให้ได้ตลอดเส้นทาง

โควิด กระตุ้นให้การขนส่งสินค้าข้ามแดนเติบโต
เมื่อการส่งออกจากประเทศตนเองประสบปัญหา อันสืบเนื่องมาจากโควิด เช่น สนามบินปิด ท่าเรือไม่สามารถรองรับได้ เหตุต่างๆ เหล่านี้ ทำให้ผู้ส่งออกรวมทั้งโรงงานหลายโรงที่ตั้งอยู่ในประเทศเพื่อบ้านต้องใช้ไทยเป็นประตูในการส่งออกและนำเข้าวัตถุดิบเพื่อให้กระบวนการต่างๆ ในการผลิตยังคงดำเนินไปได้ ด้วยเหตุนี้ปริมาณงานของผู้รับหน้าที่ในการจัดส่งสินค้าข้ามแดนอย่าง Sky International Transport จึงมีปริมาณงานเพิ่มมากขึ้น เพราะสินค้าจากหลายโรงงานนอกไทยมีความต้องการใช้ไทยเป็น Gate ในการส่งสินค้าออก

ในการขนส่งสินค้านั้น Sky International Transport มียานพาหนะที่เป็นของตนเองอยู่จำนวนหนึ่ง มีตั้งแต่รถกระบะ รถบรรทุกหกล้อ สิบล้อ และรถหัวลากพร้อมหาง (ทั้งพื้นเรียบ ก้างปลา) รวมทั้งตู้สินค้า นอกไปจากนั้น Sky International Transport มีคู่ค้าที่เป็นพันธมิตรกันที่เป็นบริษัทรถรับจ้างขนส่งสินค้า ที่มีความเชี่ยวชาญบนเส้นทางการขนส่งสินค้าข้ามแดนในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ถึง 15 บริษัทที่รับหน้าที่เป็นผู้ขนส่งให้ แต่ละบริษัทมีความเชี่ยวชาญและประจำอยู่ในพื้นที่และเส้นทางที่แตกต่างกัน อาทิ ด่านชายแดนพม่าที่แม่สอด ด่านชายแดนลาวที่มุกดาหาร ด่านเชียงของจังหวัดเชียงราย ด่านกัมพูชาที่อรัญประเทศ

สินค้าที่ถูกนำส่งข้ามแดนโดย Sky International Transport มีหลากหลาย ตั้งแต่ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคขนาดเล็ก สินค้าแฟชั่น สินค้าก่อสร้างตั้งแต่กระเบื้อง ไปจนกระทั่งรถแมคโครขนาดใหญ่ ก็ผ่านการบริหารจัดการโดย Sky International Transport ให้สินค้าสามารถข้ามแดนและส่งถืงมือลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สร้างมาตรฐานในการทำงาน รักษาคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้า
ในการทำงานนั้น คุณเรืองรัตน์ ภูชยันตร์ ดูระบบหลังบ้าน งานเรื่องการเงินระบบบัญชี บริหารเรื่องการเงิน และช่วยดูงานขายบ้าง ส่วนคุณก้องเกียรติ พาหมะ จะดูในเรื่องของการขาย หางาน ส่วนงานโปรดักชั่น ตลอดระยะเวลาห้าปีที่ดำเนินการ อัตราการขยายตัวของบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด แต่ทั้งคู่ก็ยังมองหาโอกาส วางแผนที่จะขยับขยายและเติมในส่วนที่ยังขาดอยู่ให้ครบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องยานพาหนะ หรือตู้สินค้าสำหรับให้ลูกค้าเช่า

สำหรับลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจ Sky International Transport ในการขนส่งสินค้านั้น ต่างมีความเชื่อมั่น ซึ่งเกิดขึ้นจากมาตรฐานในการทำงาน คุณก้องเกียรติ กล่าวว่า “เมื่อลูกค้าไว้วางใจส่งงานมาให้ Sky ทำ ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ เมื่อตกลงรับงานแล้วต้องทำให้สำเร็จ และสำเร็จด้วยมาตรฐานคุณภาพที่สูง การทำงานของทีมงานจึงต้องมีความรับผิดชอบสูง เมื่อตกลงเรื่องราคาแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลง งานที่รับมาต้องทำให้สำเร็จ”

ทั้งคุณก้องเกียรติ พาหมะ และ คุณเรืองรัตน์ ภูชยันตร์ สนุกกับงานที่ทำ มองว่า Sky International Transport ยังเติบโตต่อได้อีก ยังมีความท้าทายอีกหลายเรื่องให้ได้ทำ เป้าหมายของ Sky International Transport ทั้งคู่บอกว่า ไม่วางเป้าหมายไกลเกินไป มองระยะสั้นที่เห็นได้ชัดเจน ค่อยๆ ทำ ค่อยๆ ปรับตัว เรียนรู้ ก้าวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของตลาด ของโลก

ประเทศไทย กับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านอย่าง กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม มีความเชื่อมโยงกันในหลายมิติ ทางด้านเศรษฐกิจมีการพึ่งพากันในหลายด้าน

ในสถานการณ์โควิดเช่นนี้ ที่มีการควบคุมการเดินทาง การกระจายโรงงานของผู้ผลิตที่ตั้งอยู่ทั้งในไทย ลาว กัมพูชา พม่า ทำให้ต้องมีการเชื่อมโยงระหว่างโรงงาน โครงสร้างพื้นฐานทางด้านถนนมีการพัฒนาคืบหน้า ทำให้การขนส่งสินค้าข้ามแดนมีความสะดวกขึ้น สามารถควบคุมได้ทั้งเรื่องเวลาและค่าใช้จ่าย อีกทั้งการที่มีนักลงทุนจากไทยเข้าไปดำเนินกิจการ รวมทั้งการส่งสินค้าเข้าไปเปิดตลาด เหล่านี้ทำให้ Sky International Transport สามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการเป็นผู้เชี่ยวชาญการนำส่งสินค้าข้ามแดนในกลุ่ม CLMV ได้เป็นอย่างดี ด้วยมาตรฐานการดำเนินการที่เน้นคุณภาพในการทำงานสูงสุด ทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นในการให้ Sky International Transport เป็นผู้จัดส่งสินค้าข้ามแดนให้

ในอนาคตคุณก้องเกียรติ กล่าวว่า Sky International Transport ต้องเติบโตก้าวไปข้างหน้า แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในอนาคตด้วย เพราะการเกิดขึ้นของโควิด ทำให้การวางแผนงานต้องติดตามดูสถานการณ์รอบด้านอย่างใกล้ชิด โลกในยุคปัจจุบันหลังจากเกิดการระบาดใหญ่ ต้องก้าวเดินอย่างรอบครอบรัดกุม การมีข้อมูลรอบด้านเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อรับมือกับ Next Normal ที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังโควิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ