สแกนเนีย XT R370 

สแกนเนีย XT R370 ของสองสามีภรรยาชาวเยอรมัน ต่อตัวถังเป็นบ้านเคลื่อนที่ พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ตะเวนเดินทางพักป่อนตามสถานที่ธรรมชาติที่สวยงามของยุโรป เหมาะกับยุคโควิด รูปแบบแชสซีส์ของสแกนเนียมีความยืดหยุ่นสูง สามารถตอบรับกับการต่อตัวถังได้หลากหลาย มิใช่แต่เฉพาะการขนส่งเท่านั้น