วาโวลีนเปิดตัวน้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้ไบโอดีเซล

Created: 14.July 2020

Valvoline introduces Bio Diesel Compatible Engine Oil Range

วาโวลีนเปิดตัวน้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้ไบโอดีเซล

เมื่ออุตสาหกรรมยานยนต์โลกต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วพร้อมกับมาตรฐานการปล่อยก๊าซที่เข้มงวดมากขึ้นทั่วโลก ส่งผลให้เชื้อเพลิงที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมยนยนต์ก็ต้องปรับเลี่ยนไปในทิศทางเดียวกัน

การเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่ง คือ การใช้ไบโอดีเซลของหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึง อินโดนีเซีย มาเลเซีย และ ประเทศไทย ซึ่ง B10 และ B20 กำลังกลายเป็นเชื้อเพลิงใหม่ เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ความสะอาดและปราศจากสกปรกจึงเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอย่างมากเพราะ คราบสกปรกที่ปนเปื้อนจะส่งผลให้เครื่องยนต์สูญเสียกำลังและมีอัตราเร่งลดลง โดยเฉพาะยิ่งเมื่อสัดส่วนของการผสมไบโอดีเซลในน้้ามันดีเซลยิ่งมากขึ้น น้ำมันเครื่องธรรมดาจึงต้องทำงานหนักขึ้นกว่าปรกติเพื่อรักษาความความสะอาดของเครื่องยนต์

วาโวลีน บริษัทชั้นนำระดับโลกผู้ทำการตลาดและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเกรดพรีเมี่ยม และบริการยานยนต์ระดับโลก ได้เปิดตัว น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้ไบโอดีเซล

น้ำมันหล่อลื่น รุ่น All Fleet Premium และ All Fleet 700 Plus เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยยืดอายุ และ ปกป้องเครื่องยนต์จากการเสื่อมสภาพ รวมทั้งช่วยในการชะล้างและกระจายเขม่าสิ่งสกปรกที่มาจากน้ำมันเชื้อเพลิงไบโอดีเซล Vikas Kapur ( Director, Rest of Asia, Valvoline International) กล่าวว่า ด้วยประสิทธิภาพที่กล่าวมาข้างต้น จึงทำให้น้ำมันหล่อลื่นสำหรับไบโอดีเซลของวาโวลีนมีคุณสมบัติที่ดีกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆในตลาด