งานบริการลูกค้าสำคัญ สำหรับสแกนเนีย

สตีน่า เฟเกอร์แมน นายใหญ่ของสแกนเนีย ประเทศไทย กล่าวกับ Asian Trucker เมื่อตอนต้นปี 2020 ก่อนมีมาตรการล็อค ดาวน์ อันเนื่องมาจากวิกฤตไวรัส โควิด ว่าสถานการณ์ต่างๆ สามารถรับมือด้วยการทำงานที่มีทิศทาง ทำงานเคียงข้างใกล้ชิดกับลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อดูความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า และดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ชั่วพริบตาเดียวโลกและประเทศไทยเกิดเรื่องราวต่างๆ ขึ้นมากมาย ภายใต้การทำงานเป็นทีมของสแกนเนีย ประเทศไทย ทำให้รถสแกนเนีย โฉมใหม่ตลอดทั้งปี 2020 ยังคงสามารถทำตลาดส่งมอบให้กับลูกค้าผู้ใช้งานทั่วประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปรดักส์ที่ทำตลาดได้ดีคือรถหัวลากรุ่น P360 ซึ่งมีขีดความสามารถที่ตอบโจทย์กับแทบจะทุกกิจการขนส่งในประเทศไทย

สิ่งที่สแกนเนียสื่อสารสู่ตลาดเสมอมาคือแชสซีส์ของสแกนเนียมีความยืดหยุ่นสูงสามารถรองรับการต่อตัวถังได้หลากหลาย เครื่องยนต์มีประสิทธิภาพ มีอัตราการสิ้นเปลืองที่ต่ำ ซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าทุกประเภทให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี แต่เหนือสิ่งอื่นใดนั่นคืองานบริการของสแกนเนียที่สามารถเข้าไปอยู่ในใจของลูกค้าได้ ซึ่งตอบรับกับสิ่งที่สแกนเนียมุ่งหวัง นั่นคือรับฟังลูกค้า ดูความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ปรับให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย

ตลอดปี 2020 เรามีโอกาสได้พูดคุยกับผู้ประกอบการขนส่งเกือบทั่วประเทศไทยที่มีรถสแกนเนียเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของตนเอง ทุกคนล้วนมีความประทับใจกับผลิตภัณฑ์และงานบริการที่สแกนเนียมีให้ ด้วยเหตุนี้ตลอดปี 2020 แม้ว่าเศรษฐกิจในประเทศไทยและโลกจะต้องเผชิญหน้าอยู่กับสถานการณ์ที่ยากลำบาก แต่สแกนเนีย ประเทศไทย ก็ยังคงสามารถเดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มเติมส่วนที่ยังขาดอยู่เพื่อให้สามารถดูแลลูกค้าของสแกนเนียได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ