ความสำเร็จของห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเอส นวัตกรรมการก่อสร้าง ไม่ได้มาเพราะโชคช่วย หากแต่เพราะการทำงานหนักอย่างจริงจัง ใช้ความรู้ความสามารถของผู้หญิงคนหนึ่ง 

Created: 08.April 2021

สำหรับการเป็นลูกค้าของสแกนเนียนั้น คุณมีนากล่าวว่า "พนักงานสามารถตอบคำถามที่อยากรู้ได้ครบถ้วน รอบด้าน ข้อมูลต่างๆ นั้นในระยะยาวสำคัญกับบริษัท เพราะต้องเตรียมการรองรับ งานบริการ งานอะไหล่ สแกนเนียมีความพร้อมให้กับลูกค้าสามารถไว้วางใจได้"...

เอ็มเอส นวัตกรรมการก่อสร้าง “ทำธุรกิจ เราต้องอ่านใจลูกค้าให้ขาด อ่านใจตลาดให้ขาด"
เส้นทางจากอำเภอหาดใหญ่ มุ่งหน้าสู่ปัตตานี ถนนก่อนเข้าสู่เมืองปัตตานี เลียบชายหาดขนานไปกับทะเลอยู่ช่วงหนึ่ง หมุดหมายของการเดินทางคือที่ตั้งของห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเอส นวัตกรรมการก่อสร้าง ความสำเร็จของห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเอส นวัตกรรมการก่อสร้าง ไม่ได้มาเพราะโชคช่วย หากแต่เพราะการทำงานหนักอย่างจริงจัง ใช้ความรู้ความสามารถของผู้หญิงคนหนึ่ง ซึ่งเป็นทั้งผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร การพูดคุยกันเพียงชั่วโมงเศษๆ ไม่อาจเข้าใจทุกความเป็นมาเป็นไปของงานและชีวิตได้อย่างละเอียด แต่เราสามารถเข้าใจได้ว่าความสำเร็จนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร

“ปัญญา” คือหนึ่งในอาวุธสำคัญ ที่จะนำพาชีวิตและธุรกิจไปในทิศทางที่ถูกต้อง
หญิงสาวที่นั่งสนทนาอยู่กับเรา เป็นทั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยปทุมธานี ศูนย์การศึกษาจังหวัดปัตตานี ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารของห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเอส นวัตกรรมการก่อสร้าง คุณมีนา สาหมัด จบการศึกษาทางด้านครู โดยส่วนตัวเป็นคนชอบศึกษาหาความรู้ เวลาจะลงมือทำอะไรก็ตามจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ อย่างแท้จริงก่อน ซึ่งเธอบอกว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ความเป็นคนใฝ่รู้ และลงมือทำนั้น คุณมีนาเล่าให้ฟังว่าเป็นมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็ก สนุกกับการทำกิจกรรม การได้ช่วยเหลือผู้อื่น ตอนทำงานเป็นครูก็ทำหน้าที่คอยดูแลเรียกร้องสิ่งต่างๆ ให้กับเพื่อนครูด้วยกัน เวลาต้องเดินทางขึ้นไปร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่กรุงเทพฯ จะเป็นหัวหน้าทีม คอยดำเนินการในเรื่องต่างๆ อยู่เสมอ วันหนึ่งผู้ใหญ่เห็นแววจึงมีโอกาสได้ทำงานสำคัญๆ หลายอย่าง จนถึงการได้ร่วมเป็นส่วหนึ่งในการเปิดมหาวิทยาลัยปุมธานี วิทยาเขตปัตตานี (ดำเนินการสอนเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา ครู) และกระจายสาขาจนครอบคลุมพื้นที่ห้าจังหวัด คือปัตตานี สงขลา สตูล ยะลา นราธิวาส ลาออกจากงานครูมาเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เต็มตัว จนเมื่องานทางด้านการศึกษาอยู่ตัว คุณมีนาจึงลงมือทำสิ่งที่อยากทำอย่างแท้จริงนั่นคือธุรกิจส่วนตัวของตนเองที่เกี่ยวกับกิจการการก่อสร้าง

หากมองย้อนกลับไปดูการเกิดขึ้นของ เอ็มเอส นวัตกรรมการก่อสร้าง จะเห็นได้ว่าธุรกิจนี้เริ่มจากศูนย์อย่างแท้จริง คุณมีนาบอกว่า ก่อนที่จะตัดสินใจทำนั้นตัวเองได้ศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด ชนิดที่ว่าต้องรู้ทุกอย่างในสิ่งที่จะทำ จะลงทุน “เราต้องมีความรู้ในเรื่องที่จะทำก่อน ต้องศึกษาตลาด สินค้าที่เราจะทำต้องมีตลาดรองรับก่อน เราจึงจะเริ่มลงทุน” "เห็นตลาด เห็นโอกาส ต้องไม่ปล่อยให้หลุดลอยไป" ทุกวันนี้หากจะพูดถึงแหล่งซื้อหาอิฐบล็อก เหล็ก อุปกรณ์ก่อสร้างในปัตตานี โดยเฉพาะกับตลาดอิฐบล็อกในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เอ็มเอส นวัตกรรมการก่อสร้าง จะเป็นชื่อแรกๆ ที่ลูกค้าจะนึกถึง ดั้งเดิมนั้นสามีของคุณมีนา ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับร้านจำหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้างอยู่แล้ว เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณมีนาได้รับรู้ถึงความต้องการของตลาด มองเห็นความเป็นไปได้ของการขยับขยาย จากผู้ขายปลีก มาเป็นผู้ผลิต และขายส่งสินค้า พัฒนาให้ธุรกิจก้าวหน้าเติบโต สินค้าที่คุณมีนามองเห็นตลาด และเห็นอนาคตคือ อิฐบล็อก ที่ชาวบ้านทางภาคใต้แถบสามจังหวัดชายแดนนิยมใช้ในการก่อสร้างต่างๆ ตั้งแต่ต่อเติมซ่อมแซมบ้าน ไปจนถึงก่อสร้างอาคาร เมื่อมองเห็นโอกาส มองเห็นตลาด จึงเริ่มลงมือศึกษาข้อมูล พบว่าตลาดสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่มีผู้ผลิตอิฐชนิดนี้เลย ทั้งหมดที่มีอยู่ในตลาดเป็นการนำมาจากนอกพื้นที่ จึงลงมือหาข้อมูลศึกษากระบวนการผลิตอิฐบล็อก เดินทางไปดูโรงงานผลิตที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ดูเรื่องเครื่องจักรที่จะใช้ในการผลิต ซึ่งเป็นรุ่นเดียวกันจากประเทศเกาหลี ที่คุณมีนาสนใจ สินค้าที่จะทำมีตลาดรองรับ

เมื่อเริ่มลงมือศึกษาทำการบ้านอย่างรอบด้าน ดูตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำของสินค้า เข้าใจทุกรายละเอียด โดยใช้เวลาถึงสองปี จึงตัดสินใจลงมือทำ ตั้งเอ็มเอส นวัตกรรมการก่อสร้างขึ้น โดยสร้างโรงงาน สั่งซื้อเครื่องจักรที่จะใช้ในการผลิตอิฐเพื่อป้อนเข้าสู่ตลาด ที่สำคัญคุณมีนาบอกว่า ในกระบวนการผลิตนั้นแม้ว่าจะสามารถทำในแบบต้นทุนถูกได้ แต่ก็ไม่ทำ ยอมที่จะลงทุนสูงหน่อยเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ เมื่อเดินเครื่องผลิต ส่งสินค้าเข้าสู่ตลาด เพียงแค่สองเดือนแรกได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี แม้ว่าตัวอิฐของทาง เอ็มเอสฯ จะมีราคาสูงกว่าอิฐที่ชาวบ้านทั่วไปผลิตก็ตาม การตั้งราคาให้สูงกว่าตลาดระดับชาวบ้าน เพราะไม่ต้องการไปแย่งตลาดดั้งเดิมที่เป็นรายเล็กๆ ที่มีอยู่แต่ดั้งเดิม ปัจจุบันเครื่องจักรที่มีอยู่เพียงเครื่องเดียวนั้น เริ่มมีกำลังการผลิตไม่พอกับความต้องการของตลาดแล้ว เนื่องด้วยคุณภาพที่ดี ราคาที่เหมาะสม จึงทำให้ได้รับความนิยมอย่างสูงจากตลาด เอ็มเอสฯ กำลังจะขยายตัวโรงงานเพื่อลงเครื่องจักรตัวที่สองรองรับตลาดที่เติบโตขึ้น

"เพิ่มความหลากหลายของสินค้า สำรวจความต้องการที่แท้จริงของตลาด"
คุณมีนา ยังเล่าให้ฟังถึงการเพิ่มเติมสินค้าตัวอื่นๆ เข้ามาสู่ตลาดด้วย หลังจากอิฐบล็อกประสบความสำเร็จ ซึ่งเมื่อได้ฟังรายละเอียดต่างๆ ทำให้มองเห็นนักการตลาดตัวจริงคนหนึ่ง ที่ทำตลาดอย่างมีกลยุทธ์ ศึกษาตลาด คู่แข่ง รวมทั้งสำรวจตัวเองด้วย ถัดจากอิฐบล็อก เอ็มเอสฯ ตัดสินใจเพิ่มสินค้าอีกหลายชนิดเข้ามาตอบสนองความต้องการทางการตลาด ทั้งปูน กระเบื้อง เหล็ก แม้ว่าสินค้าบางรายการภายหลังจะมีเจ้าใหญ่กว่าเข้ามาทำตลาด ซึ่งนอกจากจะเป็นสินค้าประเภทเดียวกัน ยังมีราคาถูกกว่า แต่คุณมีนาก็ไม่ท้อถอย ไม่อยู่นิ่งปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลง หาช่องทางที่จะทำให้ราคาสามารถแข่งขันกับเจ้าใหญ่ได้ นอกจากนั้นยังเปิดตลาดเพิ่มโดยขยายออกไปทำเหล็กที่มีราคาถูกกว่า คุณภาพต่ำลงหน่อย เพื่อไปจับตลาดล่างซึ่งเจ้าใหญ่ไม่สนใจควบคู่ไปด้วย เมื่อมีอุปสรรคเกิดขึ้น เป็นโจทย์ที่ท้าทาย ทำให้ทั้งคุณมีนาและทีมงานของเอ็มเอสฯ ได้ร่วมกันทำงานเป็นทีมแก้ไขปัญหา เมื่อบริหารจัดการได้ สิ่งที่เกิดขึ้นมิเพียงเจอช่องทางใหม่ๆ ในการทำตลาด ยังได้ข้อมูลทางการตลาดจำนวนมากเป็นองค์ความรู้ของเอ็มเอสฯ

"จัดการระบบขนส่งของตัวเอง เพื่อทำให้ต้นทุนสินค้าถูกลง เพิ่มเติมสินทรัพย์ให้กับบริษัท"
แรกเริ่มในการทำธุรกิจ การจัดหาวัตถุดิบ การนำส่งสินค้า ว่าจ้างระบบขนส่งจากภายนอกเข้ามาวิ่งงานให้ เหตุผลคืองานขนส่งเป็นงานที่ไม่มีประสบการณ์มาก่อน การว่าจ้างจะได้เห็นระบบ เห็นต้นทุน ได้เรียนรู้การบริหารจัดการ เมื่อใช้งานไปได้ในระดับหนึ่ง ด้วยการตรวจสอบ ตรวจเช็ค และศึกษาข้อมูลรอบด้าน ไม่เว้นแม้แต่การสอบถามพูดคุยกับคนขับรถ จนได้ข้อมูลต่างๆ มาเป็นข้อกำหนดในการตัดสินใจและการบริหารจัดการ เพื่อมีระบบขนส่งเป็นของตัวเอง ข้อสำคัญประการหนึ่งที่เด่นชัดคือ จำนวนว่าจ้างเที่ยววิ่งต่อเดือนนั้นสามารถผ่อนรถได้สบายๆ และยังเหลือเงินกลับมาเป็นทุนอีก ในระยะยาวรถยังเป็นสินทรัพย์เป็นต้นทุนของบริษัทอีกทางหนึ่ง ยังไม่รวมถึงเรื่องของการบริหารจัดการเที่ยวขนส่งที่สามารถควบคุมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเป็นของตัวเอง

เริ่มต้นจากออกรถมือสองเพื่อทดสอบ ทดลอง เก็บข้อมูล ขยับมาเป็นรถป้ายแดงแบรนด์ญี่ปุ่นวิ่งจัดส่งในขอบเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และท้ายที่สุดเมื่อมั่นใจกับระบบขนส่งของตัวเองแล้ว จึงออกรถหัวลากสแกนเนียเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้า วัตถุดิบในการผลิต ระยะทางไกล ทุกการตัดสินใจมีข้อมูลรองรับผ่านการศึกษามารอบด้านอย่างแท้จริง เลือกแบรนด์ได้รับการยืนยันมีความน่าเชื่อถือมีความคุ้มค่า ขนส่งเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญประการหนึ่งในการทำธุรกิจ อาจจะกล่าวได้ว่าเติบโตช้า เร็ว สำเร็จ ล้มเหลว ส่วนหนึ่งอยู่ที่การบริหารจัดการเรื่องขนส่ง ทั้งส่งสินค้าให้ลูกค้า นำสินค้าวัตถุดิบป้อนเข้าสู่หน้าร้าน โรงงาน ถือเป็นรายละเอียดและขั้นตอนที่สำคัญมาก ต้นทุนในการขนส่งมีผลต่อราคาสินค้า การจะแข่งขันได้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบริหารจัดการรอบด้านอย่างแท้จริง เช่นที่คุณมีนาทำกับ เอ็มเอสฯ

"รถ คนขับ เครื่องมือสำคัญในการขนส่ง"
สำหรับการเป็นลูกค้าของสแกนเนียนั้น คุณมีนากล่าวว่า พนักงานขายสามารถตอบคำถามที่อยากรู้ได้ครบถ้วน รอบด้าน ข้อมูลต่างๆ นั้นในระยะยาวสำคัญกับบริษัท เพราะต้องเตรียมการรองรับ งานบริการ งานอะไหล่ สแกนเนียมีความพร้อมให้กับลูกค้าสามารถไว้วางใจได้ (เอ็มเอสฯ ซื้อสัญญาบริการกับสแกนเนีย ยกเรื่องที่ไม่มีความถนัดให้อยู่ใความดูแลของมืออาชีพ จะได้โฟกัสไปที่ธุรกิจโดยไม่ต้องมาพะวง) การทำการบ้าน ทั้งจากแหล่งข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือ การพูดคุยกับผู้ที่เคยใช้งาน การได้ทดลองใช้งาน (สแกนเนียนำรถมาให้ทดสอบใช้งานขนสินค้าบนเส้นทางวิ่งจริง เพื่อดูอัตราสิ้นเปลืองของการใช้เชื้อเพลิง ลูกค้าได้รับข้อมูลจากพื้นฐานความเป็นจริงของการใช้งานของลูกค้า) ทำให้เห็นว่าลงทุนแล้วคุ้มค่า ซึ่งสำคัญ เพราะคุณมีนาบอกว่าในอนาคต เอ็มเอสฯ ยังจะต้องโตต่อไป การลงทุนทุกครั้งทุกเรื่องของเอ็มเอสฯ จึงต้องรอบครอบ ผ่านการศึกษาอย่างละเอียด ผ่านมาไม่กี่เดือนสแกนเนียทั้งสองคันของเอ็มเอสฯ ทำระยะทางใกล้แตะแสนกิโลเมตรแล้ว คนขับรถของเอ็มเอสฯ ยังมีส่วนช่วยในเรื่องการบริหารจัดการเรื่องรถด้วย ในการหาสินค้าเที่ยวขึ้น (ซึ่งคนขับรถจะได้ค่าแนะนำด้วย เป็นอีกหนึ่งแรงจูงใจ คุณมีนากล่าวว่าเพราะเที่ยวขึ้นนั้นเราไม่มีต้นทุนอยู่แล้ว อย่างไรเสียรถก็ต้องวิ่งขึ้นไปรับวัตถุดิบ รับสินค้าอยู่แล้ว) ประสิทธิภาพและคุณภาพของรถ ทีมงานของสแกนเนีย เป็นความประทับใจที่คุณมีนาได้รับ แต่แน่นอนว่า ระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คน หนทางและระยะทางที่สแกนเนียจะพิสูจน์ให้เห็นนั้นยังอีกยาวไกล แต่บทสอบแรกดูเหมือนจะผ่านพ้นไปอย่างดีเพราะแผนในการซื้อเพิ่มได้วางไว้แล้ว อย่างที่คุณมีนากล่าว เอ็มเอส นวัตกรรมการก่อสร้าง ยังวางแผนที่จะเติบโตต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอน