ขุนศึก ทรานสปอร์ต

Created: 03.September 2020

เมื่อพลังงานเป็นสิ่งสำคัญ มนุษย์จึงเสาะหาวัตถุดิบจากแหล่งต่างๆ มาผลิตเป็นพลังงาน เพื่อนำไปใช้งาน น้ำมันเป็นวัตถุดิบสำคัญที่ถูกนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อสร้างพลังงาน ปัจจุบันเทคโนโลยีทำให้เราสามารถนำน้ำมันที่ใช้แล้วบางประเภทในอุตสาหกรรม รีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ได้ ลดการสูญเสีย การปล่อยของเสียสู่สิ่งแวดล้อม เป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติ และทำให้เกิดความยั่งยืนในการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าสูงสุด
ณภัทร์ กรุ๊ป เป็นผู้ประกอบการในธุรกิจการกลั่นน้ำมัน ที่มองเห็นความสำคัญของการเติบโตในรูปแบบของการนำกลับมาใช้ใหม่ จึงทุ่มเททรัพยากรของบริษัทใการพัฒนาระบบรีไซเคิลกากของเสีย รวมทั้งน้ำมันเชื้อเพลิงใช้แล้วจากเรือเดินสมุทรตามข้อกำหนดและมาตรฐานสากล เพื่อผลิตเป็นน้ำมันเตาชนิด renewable grade ที่สะอาด (Reuse Oil) พร้อมสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ นับเป็นหนึ่งในรูปแบบการทำธุรกิจที่มุ่งเน้นเรื่องความยั่งยืน หรือ Sustainable
โดยในการผลิตมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบำบัดของเสียประเภทน้ำมัน อาทิ เครื่องกลั่นระบบสุญญากาศ (Vacuum Distillation) เครื่องเหวี่ยงรอบสูง (High Velocity Centrifuge) จนทำให้สามารถบำบัดกากจากของเสียประเภทน้ำมันปนเปื้อน และน้ำมันใช้แล้วได้ 100% อีกทั้ง ณภัทร์ กรุ๊ป ยังเป็นผู้รับจ้างกำจัดของเสียประเภทน้ำมันพร้อมทำการรีไซเคิลน้ำมันใช้แล้วจากภาคอุตสาหกรรม
ปัจจุบัน ณภัทร์ กรุ๊ป สามารถพัฒนากระบวนการผลิตจนสามารถนำเสนอน้ำมันเตาคุณภาพ จำหน่ายให้กับลูกค้า จนเป็นที่ยอมรับในตลาด นอกจากกระบวนการผลิตน้ำมันให้ได้ตามคุณภาพแล้ว ในธุรกิจจำหน่ายน้ำมันต้องพึ่งพาการขนส่งน้ำมันให้กับลูกค้า ทำให้เป็นที่มาของการเปิดบริษัทขึ้นเพื่อทำให้กระบวนการในการดำเนินธุรกิจของณภัทร์ฯ สมบูรณ์แบบ สามารถนำเสนอบริการแบบ One Stop Service ให้กับลูกค้าได้

ขุนศึก ทรานสปอร์ต จำกัด ดำเนินกิจการด้านการขนส่งปิโตรเลียม และน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นลูกค้าที่ซื้อน้ำมันจาก ณภัทร์ กรุ๊ป
เราฝ่าพายุฤดูร้อนที่ผ่านมาเยือนหลายพื้นที่ เพื่อไปยังบริษัทขุนศึกซึ่งตั้งอยู่ที่อยุธยา โดยมีนัดหมายพบกับคุณพุทธกร อติชาติ หนึ่งในผู้บริหารของบริษัทณภัทร์ กรุ๊ป ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการดูแลบริษัทขุนศึก ทรานสปอร์ตด้วย เพื่อพูดคุยถึงเรื่องราวของบริษัทขุนศึก ทรานสปอร์ต
ความเชี่ยวชาญที่โดดเด่นของณภัทร์ กรุ๊ป คือ การรีไซเคิลน้ำมันที่ผ่านการใช้งานแล้ว โดยผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การคัดแยกด้วยเครื่องมือที่มีความทันสมัย เป็นขั้นตอนกระบวนการที่คิดค้นขึ้นโดยณภัทร์ จนได้น้ำมันปิโตเลียมที่สามารถนำไปใช้ใหม่ได้
น้ำมันเป็นสินค้าหลักที่สำคัญของณภัทร์ ที่ทำการจำหน่ายให้กับลูกค้า ซึ่งต้องมีการส่งสินค้าให้กับผู้สั่งซื้อ คุณพุทธกรบอกว่าแรกเริ่มณภัทร์ใช้บริการบริษัทขนส่งที่รับดำเนินการในเรื่องนี้ แต่เนื่องจากปัญหาของการไม่สามารถจัดการเรื่องรถและการขนส่งได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ จึงตัดสินใจเปิดบริษัทขุนศึก ทรานสปอร์ต ขึ้น เพื่อดำเนินการขนส่งสินค้าของบริษัทสู่ลูกค้า โดยสามารถควบคุมกระบวนการต่างๆ ได้ เพื่อสามารถส่งมอบคุณภาพในงานบริการให้กับลูกค้าได้ตามมารฐานของบริษัท
คุณพุทธกร กล่าวว่า ในส่วนของการขนส่งน้ำมันให้กับลูกค้านั้น เงื่อนไขของเวลาในการขนส่งสินค้า รวมไปถึงการสร้างมาตรฐานเรื่องของความปลอดภัยในการขนส่งเป็นสิ่งสำคัญ ขุนศึก ทรานสปอร์ต จึงให้ความสำคัญทั้งในเรื่องของระบบการบริหารงาน การลงทุนเรื่องเครื่องมือในการทำงาน รวมไปถึงทรัพยากรบุคคลนั่นคือคนขับรถ ซึ่งถือเป็นฟันเฟืองที่มีความสำคัญ
ล่าสุดขุนศึกเพิ่งเติมรถหัวลากรุ่นใหม่จากสแกนเนียเข้าฟลีท เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ ความแข็งแกร่งให้กับฟลีท เหตุผลสำคัญนอกเหนือไปจากคุณภาพในด้านเครื่องยนต์ ความปลอดภัยต่างๆ แล้ว สิ่งที่สแกนเนียทำได้จริงตามที่บอกไว้คือ อัตราการประหยัดน้ำมัน ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการขนส่ง เพราะน้ำมันนั้นถือเป็นต้นทุนในการดำเนินการที่สำคัญ
ขุนศึกเริ่มใช้สแกนเนียมาตั้งแต่โฉมเดิมเมื่อปี 2561 ต่อเนื่องมาจนถึงปี 63 กับสแกนเนียโฉมใหม่ ที่เติมเข้าฟลีทอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น
รถทั้งหมดของขุนศึกนั้นมีภาระกิจหลักในการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้า เส้นทางหลักคือการขนส่งข้ามแดนไปยังประเทศลาว เพื่อส่งน้ำมันให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในประเทศลาว โดยใช้ด่านช่องเม็ก ที่จังหวัดอุบลราชธานี
คุณพุทธกรเปิดเผยว่า รอบการลงน้ำมันของโรงงานลูกค้าบางครั้งมีการขยับเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้ทางขุนศึก จึงได้ดำเนินการสร้างจุดจอดรถขึ้นในลาว โดยมีห้องพักให้กับพนักงานขับรถได้พักผ่อนด้วย ในกรณีที่ต้องมีการรอส่งน้ำมัน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งความปลอดภัยของพนักงานและสินค้า
ฟังจากสิ่งที่คุณพุทธกรเล่าให้ฟัง เราถามว่าณภัทร์ กรุ๊ป ให้ความสำคัญกับเรื่องของทรัพยากรบุคคลสูง คุณพทุธกรกล่าวว่าเป็นเรื่องที่ชัดเจนที่สุด โดยเฉพาะในส่วนของขุนศึก
พนักงานขับรถถือเป็นบุคคลสำคัญของบริษัท เพราะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่นำสินค้าไปส่งมอบให้กับลูกค้า คุณพุทธกรกล่าวว่า ที่ขุนศึก พนักงานเมื่อขึ้นขับรถต้องอยู่ในชุดแบบฟอร์มของบริษัท ตั้งแต่รองเท้ากางเกงเสื้อผ้า อยู่ในรูปแบบเดียวกัน เพราะถือเสมือนเป็นหน้าตาของบริษัท วิธีการขับรถต้องมีความระมัดระวัง ให้ความสำคัญกับสินค้า ผู้ร่วมใช้ถนน ความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่ง
แน่นอนว่าพนักงานขับรถขนส่งวัตถุอันตรายทุกคนล้วนมีชั่วโมงขับรถบนถนนที่สูง ผ่านการฝึกอบรมในสายอาชีพมาอย่างเข้มข้น แต่เมื่อมาถึงขุนศึก การฝึกอบรมต่างๆ ยังคงเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอตามรอบของบริษัท รวมไปถึงการฝึกเพิ่มเติม อาทิ ในกรณีที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือในการทำงาน อย่างเช่นการปรับเปลี่ยนยานพาหนะจากรุ่นเดิมเป็นรุ่นที่ใหม่ขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ยานพาหนะได้อย่างถูกต้อง สามารถดึงเอาขีดความสามารถที่ยานยนต์มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงาน นั่นคือขับขี่ได้อย่างปลอดภัยและประหยัดพลังงานสูงสุด
ราคารถเท่ากับต้นทุน อัตราการใช้น้ำมันเท่ากับต้นทุน ค่าบำรุงรักษาเท่ากับต้นทุน คุณพุทธกรกล่าว ด้วยเหตุนี้เวลาที่ขุนศึก จะตัดสินใจลงทุนกับสิ่งที่จะนำมาใช้งานจึงมีการพิจรณารายละเอียดต่างๆ อย่างรอบครอบ

ขุนศึกเลือกรถยุโรปนั้น เรื่องประสิทธิภาพ คุณภาพเป็นสิ่งที่ชัดเจน เพราะได้พิสูจน์มาตรฐานมาเป็นอย่างดี สิ่งที่สำคัญในการเลือกรถยุโรปนั้น คือการคำนึงถึงความปลอดภัยของคนขับรถ ประสิทธิภาพในการทำงานของคนขับรถ รถยุโรปนั้นคนขับไม่เหนื่อยล้า เมื่อไม่เหนื่อยล้าย่อมทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ นั่นหมายถึงความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน ทั้งของบริษัท ผู้ร่วมใช้ถนนอีกจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นความสำคัญสูงสุด ที่ขุนศึกให้ความสำคัญ
5 ปี คือระยะการใช้งานของรถที่ทางขุนศึกวางกรอบไว้ แต่ทั้งนี้ในท้ายที่สุดแล้วก็ต้องดูองค์ประกอบอื่นๆ ด้วย แต่ถ้าเป็นไปตามแผน อายุการใช้งานของรถจะอยู่ที่ 5 ปี จะเปลี่ยนเป็นคันใหม่เข้ามาแทนคันเก่าที่จะปลดออก
การขนส่งของขุนศึก เป็นการขนส่งข้ามแดน จึงมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการในเรื่องของสพรรสามิตร พาสปอร์ตรถ เอกสารข้ามแดนต่างๆ ซึ่งล้วนจัดเป็นต้นทุนในการดำเนินการด้วยเช่นกัน
คุณพุทธกรกล่าวว่า การจัดตั้งบริษัทขนส่งขึ้นเป็นของณภัทร์มีความจำเป็น เพราะทำให้สามารถแข่งขันได้ดีกว่าการจ้างบริษัทอื่นมาดำเนินการขนส่งให้ เพราะราคาค่าขนส่งนั้นต้องถูกรวมเข้าเป็นหนึ่งในการกำหนดราคาจำหน่ายน้ำมันให้กับลูกค้าด้วย
ธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน เป็นธุรกิจที่เราสามารถพบเห็นได้หลากหลายในฝั่งยุโรป ในประเทศไทยมีหลายองค์กรหน่วยงานที่มุ่งเน้นให้การดำเนินการทางธุรกิจมุ่งไปในทิศทางดังกล่าว ซึ่งนับเป็นเรื่องสำคัญ ณภัทร์จัดเป็นหน่วยธุรกิจที่ดำเนินกิจการโดยมีทิศทางมุ่งเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนอย่างแท้จริง เพราะการจัดการให้น้ำมันที่ผ่านการใช้งานแล้วในอุตสาหกรรมให้สามารถนำกลับมาใช้งานใหม่ได้ ทำให้ลดการปล่อยของเสียสู่สิ่งแวดล้อม
ตั้งแต่ขุนศึกเริ่มเปิดตัวดำเนินกิจการ ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปี 2563 บริษัทมีอัตราการเติบโตที่ดีมาตลอด เป็นผลจากการทำงานร่วมกันเป็นทีมของพนักงานทุกคน คุณพุทธกรกล่าวว่า พนักงานทุกคนจะได้รับข้อความเดียวกันทุกคน เมื่อเข้ามาร่วมทำงานกับบริษัท นั่นคือเมื่อร่วมมือกันทำงานขับเคลื่อนบริษัทจนมีผลกำไร พนักงานก็จะได้รับกำไรนั้นร่วมกันกับบริษัททั้งในรูปของเงินเดือน และโบนัส

สัญญาบริการกับรถสแกนเนีย ส่วนสนับสนุนสำคัญที่ทำให้ฟลีทของขุนศึกดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขุนศึกซื้อรถสแกนเนียพร้อมด้วยสัญญาบริการ ซึ่งเป็นงานบริการที่มาพร้อมกับการซื้อรถ นั่นหมายความว่าตลอดอายุของสัญญาบริการขุนศึก ไม่ต้องมาพะวงกับเรื่องการดูแลรถ ซ่อมบำรุง อะไหล่ และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับรถ ขุนศึกสามารถใช้รถไปได้อย่างเต็มที่ เต็มขีดความสามารถของรถ โดยมีสแกนเนียเป็นผู้ดูแลซ่อมบำรุงรถสแกนเนียที่มีสัญญาบริการ
คุณพุทธกรกล่าวว่า “สัญญาบริการของสแกนเนียเป็นรูปแบบงานบริการที่ดีกับขุนศึก เราไม่ต้องมาคอยบริหารจัดการเรื่องเงินสำรองที่จะต้องเตรียมไว้กับการดูแลรถ ไม่ต้องเสียทีมงานมาบริหารจัดการกับเรื่องนี้ ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญ ขุนศึก สามารถมีเวลาบริหารจัดการเรื่องอื่นๆ ได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องมาพะวง ที่สำคัญคือยานพานะของขุนศึก อยู่ในความดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความเข้าใจโดยตรง เมื่อจะต้องบำรุงรักษาเราก็จะได้ตามมาตรฐานของผู้สร้างรถ”
ปี 2020 ผ่านมาครึ่งปี ซึ่งอย่างที่รู้กันเศรษฐกิจปีนี้ทั่วทั้งโลกได้รับผลกระทบจากวิกฤตไวรัส โควิด-19 ณภัทร์ กรุ๊ปก็เช่นกันยอดการสั่งซื้อได้รับผลกระทบอยู่บ้าง แต่สถานการณ์เมื่อล่วงเข้าสู่ปลายไตรมาสสองของปีก็เริ่มดีขึ้นเป็นลำดับ หลังจากที่ประเทศจีนสามารถจัดการควบคุมสถาณการณ์ของไวรัสได้ แต่ทั้งนี้คุณพุทธกรกล่าวว่าก็ต้องตามมอนิเตอร์เหตุการณ์อยู่ตลอด แผนที่ทางณภัทร์ กรุ๊ปวางไว้ในบางเรื่องก็อาจจะต้องชลอไว้ก่อน แต่โดยรวมแล้วก็ยังถือว่าทุกอย่างสามารถควบคุมได้

“น้ำมันเตาทดแทน”
“Reused Oil” หรือที่แวดวงผู้ค้าน้ำมันเรียกว่า “น้ำมันเตาทดแทน” เป็นน้ำมันที่เริ่มมีบทบาทและมีการพูดถึงกันมากขึ้น เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาราคา “น้ำมันเตา” มีการปรับตัวสูงขึ้น จนส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมหลายๆ แห่ง ทำให้หลากโรงงานเริ่มมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้เชื้อเพลิงจากเชื้อเพลิงเหลวไปเป็นเชื้อเพลิงแข็งมากขึ้น ดังนั้น ผู้จำหน่ายเชื้อเพลิงเหลวจึงเริ่มมองหาเชื้อเพลิงเหลวชนิดใหม่ๆ มานำเสนอให้กับลูกค้าเพื่อเป็นทางเลือก และมีราคาที่ถูกกว่า นั่นจึงเป็นต้นกำเนิดของ “น้ำมันเตาทดแทน” (Reused Oil)
ในตลาดมีน้ำมันเตาอยู่หลายเกรด ถ้าเราบอกว่าตลาดน้ำมันเตามี สามเกรดคือ A B C ณภัทร์ กรุ๊ปเป็นผู้เล่นที่อยู่ในตลาด B
ต้นทางวัตถุดิบของณภัทร์ กรุ๊ป เกือบทั้งหมดมาจากน้ำมันที่ใช้ในอุตสาหกรรมเรือเดินสมุทร นำมาผ่านกระบวนการคัดแยก ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญ ทั้งน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันเบรค น้ำมันไฮดรอลิกส์ น้ำมันสื่อความร้อน (Heat Transfer) เป็นต้น เพราะน้ำมันแต่ละประเภทมีคุณสมบัติและข้อจำกัดทางเคมีที่แตกต่างกัน เพื่อประโยชน์การใช้งานที่แตกต่างกัน จึงต้องมีการปรับใช้เพื่อเป็นเชื้อเพลิงที่แตกต่างกันด้วย ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาด้านมลภาวะและประสิทธิภาพในการใช้งาน จากนั้นยังต้องผ่านกระบวนการสำคัญอีกหลายขั้นตอน ก่อนที่ท้ายที่สุดจะออกมาเป็นน้ำที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการใช้งานในอุตสาหกรรมของลูกค้า